Dokumenty

Směrnice  o úplatě za předškolní vzdělávání od roku 2021/2022 ve formátu PDF.

Organizace školního roku 2021/2022 ve formátu PDF k náhledu zde …

Školní řád ve formátu PDF k náhledu zde …

Pokyny a rady pro distanční výuku v MŠ platné od března 2021.

Výchovně-vzdělávací projekt k ŠVP k náhledu zde … (Plná verze k nahlédnutí v ředitelně MŠ.)

Provozní řád školní jídelny ve formátu PDF k náhledu zde …