Dokumenty

Organizace školníroku 2020/2021 ve formátu PDF k náhledu zde …

Školní řád ve formátu PDF k náhledu zde …

Výchovně-vzdělávací projekt k ŠVP k náhledu zde … (Plná verze k nahlédnutí v ředitelně MŠ.)

Provozní řád školní jídelny ve formátu PDF k náhledu zde …