Co bych měl umět,
než nastoupím do školky?

Tento materiál je připraven pro Vás rodiče, pomůže Vám zorientovat se v požadavcích na dítě před nástupem do mateřské školy. Všechny uvedené znalosti a dovednosti zajistí Vašemu dítěti při vstupu do školky pocit jistoty a bezpečí, a dítě se bude lépe a přirozeněji cítit.

Orientace, znalost

 • Znám své jméno a vím, kde bydlím
 • Znám členy své rodiny
 • Dokážu pojmenovat nejdůležitější části těla (hlava, ruce, břicho…)
 • Poznám si své oblečení – Všechny věci mám podepsané!
 • Dokážu se svléknout i obléknout
 • Dokážu si obout a zout bačkory, boty

Motorika

 • Zvládám déletrvající chůzi (nevozte mě stále autem nebo na kočárku)
 • Dokážu stavět z kostek
 • Rádo čmárám, kreslím, pojmenuji svoji kresbu

Sebeobsluha

 • Umím si umýt ruce mýdlem
 • Samostatně používám ručník
 • Dudlík nepoužívám ani k usínání
 • Nepoužívám pleny
 • Umím používat WC – ne nočník, zvládám základy hygieny
 • Umím se vysmrkat, utřít si nos, používám papírové kapesníky
 • Aktivně hlásím své potřeby (např. potřeba WC)
 • Dokážu při jídle sedět u stolu
 • Dokážu pít ze skleničky
 • Dokážu jíst samo (nekrmte mě) a lžící, starší děti i příborem
 • Při obědě jím polévku a hlavní jídlo
 • Umím ukusovat pečivo (nekrájejte mi kousky)
 • Jsme zvyklý na pestré složení stravy (včetně zeleniny a ovoce)
 • Jím zdravě

Samostatnost, komunikace s okolím

 • Dokážu být určitou dobu či dle potřeby samo bez svých blízkých
 • Chápu nutnost odloučení
 • Dokážu se přizpůsobit novým podmínkám, pobytu ve větším kolektivu dětí
 • Jsem rádo s ostatními dětmi
 • Dokážu vyjádřit své potřeby a přání (poděkovat, požádat, pozdravit)
 • Dokážu po sobě uklidit hračky, chápu potřebu čistého prostoru
 • Chápu potřebu bezpečného a opatrného chování
 • Navazuji mluvní a oční kontakt při komunikaci
 • Orientuji se v jednoduchých pokynech či vyprávění
 • Dokážu reprodukovat krátké verše, říkanky

„Dítě školkou nestrašte, školka má být pro dítě radost, ne za trest!
Ušetříte si možné potíže s odmítáním.“