Projekty

Malý LEADER - MAS Rozvoj Krnovska

MAS ROZVOJ KRNOVSKA finančně podpořila v dubnu 2024 akci s názvem
„Příhody zbloudilých čarodějnic, aneb školka poslední naděje“, ve výši 4 182,97 Kč.

Šablony I – OP JAK

(termín realizace od 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025)
Reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002743
Získané finanční prostředky budou použity na získání:

  • školního asistenta
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • inovativní vzdělávání
Detail projektu

Projekt „Zahrada je naše učitelka“

Pro školní rok 2022/2023 byla Mateřské škole Město Albrechtice schválena dotace naprojekt „Příroda je naše učitelka“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje –Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí ve výši 61 700,- Kč.

Logo Moravskoslezský kraj

Projekt „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“

Pro školní rok 2022/2023 byla Mateřské škole Město Albrechtice schválena dotace na projekt „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje – Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši 50 000,- Kč.

Logo Moravskoslezský kraj