Informace k
platbám stravného

S účinnosti od 1. 9. 2023 dochází ke zvýšení stravného ve školní jídelně MŠ

Sazby stravného

43 Kč strávníci do 6 let
46 Kč strávníci 7 let (OŠD)

Do 20. dne v daném měsíci musí být uhrazeno stravné na následující měsíc. Nastavte si prosím trvalý příkaz ve výši:

1.350 Kč (950 Kč stravné a 400 Kč školné) – strávníci do 6 let

1.020 Kč OŠD (školné se nevztahuje na předškoláky a OŠD) – strávníci 7 letí

Rodiče, kteří nemají zřízený běžný účet, musí stravné a školné uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. Den výběru bude vždy zveřejněn na vstupních dveřích, v šatnách jednotlivých tříd a na webu školy.

Vyúčtování stravného bude provedeno pololetně (leden, červenec)