Denní režim

6:00 – 7:00

scházení dětí, volné hry podle volby a přání dětí

7:00 – 8:15

spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity

8:15 – 8:45

denní cvičení pro zdraví

8:45 – 9:15

osobní hygiena, svačina

9:15 – 9:45

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

9:45 –11.45

pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 – 12:15

osobní hygiena, oběd

12:15 – 14:00

klidový režim, spánek nebo klidové aktivity dětí

14:00 – 14:30

osobní hygiena, převlékání dětí, odpolední svačina

14:30 –16:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy v době určené pro přebírání dětí zákonnými zástupci, předávání informací zákonným zástupcům.

6:00 – 7:00

scházení dětí, volné hry podle volby a přání dětí

7:00 – 8:15

spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity

8:15 – 8:45

denní cvičení pro zdraví

8:45 – 9:15

osobní hygiena, svačina

9:15 – 9:45

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

9:45 –11.45

pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 – 12:15

osobní hygiena, oběd

12:15 – 14:00

klidový režim, spánek nebo klidové aktivity dětí

14:00 – 14:30

osobní hygiena, převlékání dětí, odpolední svačina

14:30 –16:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy v době určené pro přebírání dětí zákonnými zástupci, předávání informací zákonným zástupcům.

6:00 – 7:00

scházení dětí, volné hry podle volby a přání dětí

7:00 – 8:15

spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity

8:15 – 8:45

denní cvičení pro zdraví

8:45 – 9:15

osobní hygiena, svačina

9:15 – 9:45

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

9:45 –11.45

pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 – 12:15

osobní hygiena, oběd

12:15 – 14:00

klidový režim, spánek nebo klidové aktivity dětí

14:00 – 14:30

osobní hygiena, převlékání dětí, odpolední svačina

14:30 –16:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy v době určené pro přebírání dětí zákonnými zástupci, předávání informací zákonným zástupcům.

6:00 – 7:00

scházení dětí, volné hry podle volby a přání dětí

7:00 – 8:00

spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

8:00 – 8:20

denní cvičení pro zdraví

8:20 – 8:50

osobní hygiena, svačina

8:50 – 9:10

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

9:10 – 11.10

pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy

11:10 – 11:50

osobní hygiena, oběd

11:50 - 14:00

klidový režim, spánek

14:00 – 14:30

osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy v době určené pro přebírání dětí zákonnými zástupci, předávání informací zákonným zástupcům.