Včelky

Pracujeme společně jako tým, stejně jako včelky ve svém úlu.
S radostí tvoříme a zkoumáme, co nás zajímá.

  • Podporujeme prožitkové učení a vzájemnou spolupráci dětí.
  • Nabízíme vzdělávací aktivity s využitím MultiBoardu a robotických pomůcek.
  • Zařazujeme činnosti vedoucí k radostnému prožívání.

Co se děje u Včeliček

Novinky, akce a zajimavosti...