O MŠ

Charakteristika mateřské školy

Naše mateřská škola je umístěna v centru městské zástavby, ve frekventovanější části města. Skládá se ze dvou pavilonů A, B a hospodářské budovy. Čtyřtřídní mateřskou školu tvoří 8 pedagogických pracovníků a čtyři provozní zaměstnanci.

Nedílnou součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy. Zahrada je vybavena 3 pískovišti, dřevěným herním systémem, zahradními domečky a dřevěným altánem. Pro pohybová cvičení jsou dětem k dispozici pružinová houpadla a dřevěná sportovní sestava.

To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam. V prvé řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí. Teprve pak se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Budeme se proto snažit, aby se naše mateřská škola stala pohádkovým domečkem, ve kterém se budou děti cítit šťastně, spokojeně a jejich rodiče budou mít jistotu, že prožívají pěkný den.

1 zahrada MŠ2 zahrada MŠ11 U Berušky16 U Berušky24 Odpočívání u Berušky12 U Klauna13 U Klauna14 U Sluníčka17 U Sluníčka19 U Sluníčka25 Odpočívání u Sluníčka15 U Vodníka20 U Vodníka26 Odpočívání u Vodníka

Proto se budeme snažit:

  • vytvořit prostředí dobře fungující „velké rodiny“
  • prostředí, umožňující psychický, sociální a pohybový rozvoj dětí
  • prostředí vzájemné komunikace, porozumění a úcty, ochotě pomoci druhému, spokojenosti, bezpečnosti a pohody