Pasování 2022

Stalo se pro nás již tradicí, že se právě v tuto dobu setkáváme na poslední akci školního roku „Pasování předškoláků na školáky“.

pasovani-2022

Stalo se pro nás již tradicí, že se právě v tuto dobu setkáváme na poslední akci školního roku „Pasování předškoláků na školáky“.

V letošním roce do ZŠ odchází 26 dětí. Než došlo k samotnému slavnostnímu pasování, rozloučili se předškoláci svým posledním vystoupením, kterým dokázali, že jsou již samostatní, sebevědomí a připravení vstoupit do opravdové školy.

Nechyběla ani slavnostní přísaha:

“Přísaháme na psí uši a na kočičí svědomí, že budeme hodní žáci, nikdy žádní poškoláci. Učit se pilně budeme, protože pětky nechceme.Tak přísaháme!“

Na závěr paní ředitelka poděkovala celému kolektivu MŠ, zřizovateli města Město Albrechtice, všem rodičům a sponzorům za jejich podporu.

A školákům? Těm přejeme, aby do života vykročili tou správnou nohou.A pokud se vám bude stýskat, přijďte se na nás podívat. Cestu přece dobře znáte…

Užijte si všichni krásné prázdniny a dovolenou, v září nashledanou…

Školáci a kolektiv MŠ

Bc. Klára Pavlíčková

27.06.2022