Květen u Motýlků

Měsíc květen začal u Motýlků přípravou na besídku a oslavou dne maminek. Hodně jsme zpívali, hráli na nástroje Orffova instrumentáře a také tancovali.

kveten-u-motylku

Měsíc květen začal u Motýlků přípravou na besídku a oslavou dne maminek. Hodně jsme zpívali, hráli na nástroje Orffova instrumentáře a také tancovali. V průběhu měsíce jsme si užili naší zahrady, sluníčka, ale také i chladnějších dní.

V průběhu měsíce jsme se seznamovali s vlastnostmi vody, experimentovali jsme s vodou i dalšími látkami. Věnovali jsme se aktivnímu poslechu skladby Vltava B. Smetany a také prožitkovému výtvarnému i pohybovému ztvárnění tohoto hudebního díla. Seznamovali jsme se s názvy zvířat žijících ve vodě i kolem vody, ale také s názvy exotických zvířat. Po návštěvě ZOO jsme stříhali, kreslili a lepili ta zvířátka, která se nám nejvíce líbila. Stavěli jsme klece, výběhy a jiné domy pro zvířátka i nás samotné.

Začali jsme si hrát s dětskými pohádkovými hrdiny. S Budulínkem jsme se dali do pozorování klíčení římského hrachu (cizrny J) a grafickému záznamu. Učili jsme se vypravovat a hrát s maňásky, procvičovali jsme prstíky grafomotorickými cvičeními při poslechu dětských písní i vážné hudby.

Učíme se dodržovat pravidla společenských her, stavět ze stavebnic podle návodů, neostýchat se sdělit kamarádovi, co po něm potřebujeme. Už toho umíme spoustu….vždyť za chvíli……

Stanislava Kozelská

02.06.2022