Výtvarná soutěž „Svět očima dětí“

Naše mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže, kterou pořádá Ministerstvo vnitra České republiky.

vytvarna-soutez-svet-ocima-deti

Naše mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže, kterou pořádá Ministerstvo vnitra České republiky. Jedná se o 19. ročník soutěže Svět očima dětí, jehož cílem je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Tématem soutěže bylo: Technika složek IZS. Do soutěže bylo možné přihlásit jen omezený počet dětí. Třída motýlků skupinově vytvořila nádherný plastický policejní vrtulník, ve třídě broučků a u včeliček se malovalo barvami. Velice povedená díla jsou do soutěže zaslány a nyní můžeme čekat, zda náhodou nevyhrajeme……Držte nám pěstičky. Děti a celý kolektiv MŠ

Hana Goralčíková

25.05.2022