MASOPUST

Masopustní veselice, veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici, medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj medvěde, Masopust se vyvede.

masopust

Podle tradic se má v měsíci únoru hodovat a slavit. Únor je považovan za měsíc karnevalů a Masopustu. Masopust se nese ve znamení hudby, tance a zábavy. Slavili ho všichni lidé, neboť se chtěli bavit, a proto pořádali bohaté hostiny, zabíjačky, svatby, plesy a bály. Masopustní období začíná po Třech králích a konec je pohyblivý ve vztahu k Velikonocům. Končí však popeleční středou a začíná období 40-ti denního půstu. Masopustní úterý je vyvrcholením celého Masopustu, proto jsme se sešli před MŠ a děti i paní učitelky převlečení v maskách si připravily krátký, ale veselý program s říkadly, písněmi a básněmi. V rozverné náladě a za doprovodu hudebních nástrojů jsme přešli přes město v průvodu maškarních masek, abychom tak všem dali na vědomost, že končí Masopust. Poděkování patří i paní Marii Petrošové, která dětem sponzorsky napekla koláčky. Děkujeme také za spolupráci a podporu rodičů, kteří se podíleli na výrobě masky pro své dítě. Celou akci jsme si náramně užili a veselé dopoledne jsme ukončili sladkým obědem-koblížky.

A. Glejtková a S. Kozelská

Bc. Alena Glejtková

14.02.2024