Střípky od „Včelek“

Léto a prázdniny se kvapem blíží a my nezahálíme….

stripky-od-vcelek

Léto a prázdniny se kvapem blíží a my nezahálíme….

V rámci projektu „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“ jsme shlédli divadelní představení dramatického oboru ZUŠ Město Albrechtice. Součástí dopoledního programu byla dramatizace pohádky „Sůl nad zlato“, „O měsíci a slunci“, „Čert a švec“ . Díky mravnímu ponaučení z pohádek jsme u dětí posilovali úctu, skromnost a laskavost. Zároveň jsme se díky výchovnému koncertu seznamovali s hudebními nástroji, prakticky si vyzkoušeli hru na nástroje, podpořili pracovní dovednosti při skládání z papíru a děti se zapojily i do muzikoterapie. Také se uskutečnila beseda s příslušníkem Policie ČR na téma bezpečnost na silnici. Dětem se připomenulo, jak se vhodně chovat a pohybovat silničním provozu, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, jakým způsobem dbát o svoje bezpečí, či jak se chovat při setkání s cizími osobami. Dále jsme nejen v květnu, ale i během školního roku sbírali a lisovali rostliny, abychom si společně vytvořili herbář rostlin, který budeme i nadále využívat a rozšiřovat. Využili jsme pěkného počasí a do vyvýšených záhonů zasadili bylinky, zeleninu i sladké jahůdky. O vše se denně pečlivě staráme a doufáme, že brzy sklidíme úrodu.

Do konce června ještě stihneme besedu s lesním pedagogem, exkurzi ve Vitaminátoru a rozloučení s některými našimi budoucími školáky…. a samozřejmě budeme užívat letních paprsků.

„Včelky“ a p. uč. Lea a Terka

Leona Tuhá

06.06.2023