Život na louce – Broučci

V květnu jsme se pohádkovými příběhy, nejen o broučcích, seznamovali s životem na louce a jejími obyvateli.

zivot-na-louce-broucci

V květnu jsme se pohádkovými příběhy, nejen o broučcích, seznamovali s životem na louce a jejími obyvateli. Povídali jsme si o tom, jak mravenečci, broučci, včelky, motýlci a jiný hmyz vypadají a jak se vyvíjí.

Mimo to jsme stihli také besedu s policistou, který nám představil náplň své práce, ukázal svou výbavu a poučil nás o bezpečném chování (cizí lidé, silnice, toulavá zvířata aj.).

Tvořili jsme, zpívali, tančili a také využívali hezkého počasí k pobytu venku a tím si upevňovali kladný vztah k přírodě.Společně jsme si zasadili do vyvýšených záhonů sazeničky a semínka, o která se staráme a pozorujeme je.Využíváme také lupy k různým badatelským činnostem – vyhledávání a pozorování drobného hmyzu, květin i různých přírodnin.

Bc. Klára Pavlíčková

31.05.2023