Čarodějnické zkoušky u Berušek

V pátek 28. 4. 2023 se do Berušek slétli čarodějnice a čarodějové aby vykonali čarodějnické zkoušky a získali letecký průkaz.

carodejnicke-zkousky-u-berusek

V pátek 28. 4. 2023 se do Berušek slétli čarodějnice a čarodějové aby vykonali čarodějnické zkoušky a získali letecký průkaz. Zkouškami je provedly slavné čarodějnice, které jim zanechaly dopisy s úkoly a nakonec všichni zúčastnění museli zdolat leteckou dráhu. Úspěšné zkoušky završilo veselé řádění a rejdění.

Bc. Klára Pavlíčková

28.04.2023