Za kůzlátky do pohádky

Měsíc říjen jsme prožili s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“.

za-kuzlatky-do-pohadky

Měsíc říjen jsme prožili s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“. Při různých činnostech jsme nechali dětem prostor pro spolupráci, hravou formou jsme je vedli k rozpoznání agresivního a nežádoucího chování, a děti tak měly možnost na základě vlastních zkušeností rozhodnout, jak by řešily daný problém, a jak by se v určité situaci zachovaly. (např. odmítnutí čehokoli nabízeného od cizí osoby). Pohádka děti navedla k tomu, komu mohou důvěřovat.

Vyhledávali jsme s dětmi rozdíly mezi poslušnými a neposlušnými kůzlátky, seznámili jsme se s charakterovými vlastnostmi a celkovými rozdíly mezi zvířátky – kde bydlí, jak vypadají, čím se živí.

Pracovali jsme s obrázky, maňásky a různým doplňkovým materiálem a vedli tak děti, mimo jiné k rozvoji sl. zásoby a zbavení ostychu. Hráli jsme různé dramatické hry, při kterých se děti snažily pojmenovat své pocity v dané roli.

Mimo to, jsme využili také slunečného počasí k nejrůznějším aktivitám venku a prožívali tak společné radostné chvilky.

Bc. Alena Glejtková

31.10.2022