Mateřská škola Město Albrechtice

Podzimní procházka

Závěr tematické části jsme věnovali změně času – děti se seznamují se základními poznatky o změnách času, s časovými pojmy, řadí dle časové a dějové posloupnosti. Dále jsme se věnovali drakům, které děti sestavovaly z přírodnin a různorodých materiálů, dráčky kreslily, učily…
Číst více

Uspávání broučků

Jelikož je podzim v plném proudu a některá zvířátka si hledají pelíšky, aby v nich přečkala zimu, nezapomněli jsme na broučky. Museli jsme se postarat o to, aby žádný z nich v zimě neumrzl. V úterý 16.11.2021 jsme se proto sešli na zahradě mateřské…
Číst více

Přípravy na sv. Martina

Napadne? Nenapadne? Napadne …? Ptáte se co? No přeci první sníh! Děti si velmi přejí, aby sníh 11. listopadu sv. Martin opravdu přivezl. Chtějí, aby se mu v naší školce líbilo, proto tvořily, zdobily a učily se nejrůznější tanečky a písně…
Číst více

Broučci na podzim

„Podzime, podzime, už zas nosíš deště,pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě …“ Tuto a mnoho dalších básniček, říkadel a písniček jsme se v podzimním období naučili, aby nám bylo ve třídě veselo. Užili jsme si spadaného listí a zahráli si na…
Číst více

Barevný podzim u Berušek

Barvy jsou na podzim všude kolem nás a my si tento krásný čas pořádně užíváme. Dovádíme vespadaném listí, povídáme si o zvířátkách, která se chystají na zimu a poznáváme přírodniny, ježvyužíváme nejen k tvoření, ale také k manipulačním činnostem. S…
Číst více

Podzimní čas všude kolem nás (Včelky)

Podzim je v plném proudu, děti ze třídy „Včelky“ nezahálí a patřičně toto pestré období užívají. Seznamují se s podzimní přírodou a jejími proměnami. Poznávají, ochutnávají, pozorují a také zpracovávají výpěstky ze zahrádek. Velmi si užívají venkovní hrátky s listím, ze kterého jsme…
Číst více

Zdravý životní styl

V listopadu 2021 nás po roce navštívila lektorka Lenka Kertysová, která se zabývá projektem Zdravého životního stylu a pracuje s výukovým programem pro MŠ. Cílem tohoto projektu je motivace dětí ke správné výživě. Společně s lektorkou děti rozdělovaly potraviny podle toho,…
Číst více

Hrajeme si s podzimem

Podzim nám přináší spoustu příležitostí ke tvoření i učení. Tematická část „Podzimní procházka“ seznamovala děti se zvířátky a jejich přípravami na zimu, se změnami počasí , s vlastnostmi vzduchu i koloběhem vody. Zopakovali jsme si zásady zdravé životosprávy a správného…
Číst více

Poznáváme ovoce

Nejprve jsme si s dětmi ovoce pojmenovali a následně při různých činnostech opakovali jejich názvy. Naučili jsme se říkadla s pohybem o švestce, hruškách i jablíčku. Jablíčko nám sloužilo také k experimentování. Děti si vyzkoušeli praktické činnosti s váhou, krejčovským metrem, ale i třeba…
Číst více

Jablíčkohraní u Broučků

Protože podzimní období je zejména o sklízení úrody a práci na polích a zahradách, ani my jsme ve školce nelenošili. Ovoci a zelenině jsme se věnovali téměř tři týdny. Děti se naučily výpěstky správně pojmenovat, třídit, malovat i modelovat. Atmosféru…
Číst více

Září u Berušek

Měsíc školky je za námi a máme k sobě s kamarády blíž. Už víme, jak to ve školce chodí, jaký je režim dne …Různými činnostmi a aktivitami s nádechem podzimu si osvojujeme a upevňujeme třídní pravidla, abychom si je lépe…
Číst více

Projektový den

V pátek 24. 9. se uskutečnil projektový den s hasičskou tematikou. Třídy Motýlci, Broučci i Včelky se od rána připravovaly na návštěvu hasičské zbrojnice. Děti skládaly puzzle s obrázky hasičské techniky, přiřazovaly k povolání předměty, které požárník potřebuje ke své…
Číst více

Co nového u „Motýlků“?

Měsíc září máme téměř za sebou, tak se chceme s vámi podělit o naše zážitky. Jsme třída předškoláků, přišli k nám po prázdninách tři noví kamarádi, a protože jsme ve školce nejstarší, máme spoustu aktivit a činností po celý den. Zpíváme, stříháme,…
Číst více

„Včelky“ a skřítci „Podzimníčci“

Při podzimních vycházkách děti ze třídy „Včelky“ s oblibou sbírají různé druhy přírodnin, ze kterých už jsme stihli vytvořit dva skřítky. Ti byli ozdobou a zpestřením podzimní výstavky místních zahrádkářů, kterou každoročně navštěvujeme. I letos to byla pro děti i paní…
Číst více