Mateřská škola Město Albrechtice

Jarní tvoření u Berušek

Dnes jsme do Berušek pozvali rodiče na jarní tvoření. Společně se svými dětmi si mohli vytvořit slepičku, zajíčka, věneček, fantazii se meze nekladly. A že jim šla práce od ruky, výrobky se všem moc povedly. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Vynášení Moreny

Všichni jsme se sešli před školkou, spojily síly a za huronského zvuku písní, říkadel a doprovodu zvučných hudebních nástrojů vyháněli paní Zimu. Na pomoc jsme si vzali jarní klíč, neboť jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. Průvodem jsme prošli přes…
Číst více

POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

Pohádku O Koblížkovi jistě každý zná. Děti ze třídy „Motýlci“ se s pohádkou seznámily a pohádku si zahrály. Na divadelní představení jsme pozvali kamarády a jak se nám povedlo? Podívejte se …

Pěvecký sbor Berušky

Pěvecký sbor Berušky ani letos nezahálí a malé zpěvačky pilně trénují na svá vystoupení, aby potěšily maminky, tatínky, babičky, dědečky ale i širokou veřejnost. Na předpremiéru vystoupení, které si sbor pod vedením paní ředitelky Lapuníkové připravil na MDŽ, pozval také…
Číst více

Minikoncert v MŠ

V rámci spolupráce se ZUŠ nás v úterý 7.3. 2023 navštívili žáci albrechtické základní umělecké školy, aby nám předvedli to, co se v dramatickém i hudebním oboru naučili. Shlédli jsme dramatizaci pohádky „O třech prasátkách“, seznámili se s různými hudebními…
Číst více

„O rukavičce“

A ve velké fujavici, ztratil dědeček rukavici … My děti ze třídy „Motýlci“ jsme dědečkovi pomohly rukavici najít. Děti spolupracovaly a společně hledaly řešení labyrintu, skládaly z dílů v celek, procvičovaly si paměť, která zvířátka se v rukavici zabydlela. A jak pohádka skončila? Dědeček svou…
Číst více

Únor u „Motýlků“

Únor byl v naší třídě plný veselí, radosti a smíchu. Prožili jsme s dětmi dny těšení se na Masopust. Vyráběli jsme šašky, masky, říkali si srandovní říkadla, zdokonalovali si pohyb tanečky, ale hlavně si protáhli svaly při cvičení v překážkové dráze.

Únor s pohádkou O slepičce

V únoru jsme dramatizací pohádky dětem přiblížili rčení:“ Bez práce nejsou koláče“, představili si různá povolání, vysvětlili jsme si důležitost mezilidských vztahů a vzájemné spolupráce a komunikace v každodenním životě. Různými činnostmi, aktivitami či námětovými hrami děti postupně získávají povědomí o…
Číst více

Zdravá 5 v MŠ

V rámci projektu „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“ proběhl v mateřské škole ve středu 22.2. 2023 projektový den se Zdravou 5 na téma: “ Co zdraví prospívá, naopak škodí“. Ten byl zaměřen na podporu zdravého životního…
Číst více

Masopustní radovánky u „Včelek“

Pro měsíc únor je typická tradice Masopustu. I my ve „Včelkách“ jsme si ji připomněli pomocí legračních říkanek, tanečků, seznamováním s hudebními nástroji, veselou karnevalovou výzdobou a také známou pohádkou „O koblížkovi“. p.uč. Lea a Terka

KARNEVALOVÁ SHOW S JIRKOU

Protože k únoru tradičně patří Masopust, karneval a veselení, pojali jsme ho stejně tak, a to  zábavnou formou a uspořádali karnevalovou show s Jirkou. Rodiče dětem i sobě přichystali báječné, veselé i originální kostýmy a zábava mohla začít. Celým programem nás provázel…
Číst více

Naše zimní radovánky

Letošní zima je přesně taková, jaká má být. Sníh, mráz, vítr i trošku sluníčka… A my si ji užíváme naplno. Nejprve jsme se věnovali zimním sportům, které už umíme správně pojmenovat, přiřadit sportovní náčiní či nářadí. Víme, jak důležitý je…
Číst více

Zimní radovánky a sporty

Koncem měsíce ledna jsme se ve „Včelkách“ seznamovali s různými druhy zimních sportů. Jednak pomocí obrázků, videí, ale také sdělováním svých zážitků a zkušeností, napodobováním pantomimou, ukázkou zimního sportovního vybavení i nácvikem zimních sportů tzv. „na sucho“ ve třídě. Venku…
Číst více