Mateřská škola Město Albrechtice

Školka je pro děti

Školka je pro děti, malé i ty větší … A začal nám nový školní rok! Ve třídě „U Berušky“ zůstala polovina dětí z loňského roku, druhou polovinu tvoří děti nové – tříleté. Společně si na sebe zvykáme. Zpíváme, tančíme, cvičíme, učíme…
Číst více

Vyhráli jsme!!!

Ve čtvrtek 27. června 2013 jsme se zúčastnili 1. ročníku Olympiády mateřských škol, pořádanou Základní a Mateřskou školou Třemešná. Soutěžily čtyři mateřské školy /MŠ Třemešná, MŠ Liptáň, MŠ Jindřichov, MŠ Město Albrechtice/. Sedm dětí naší mateřské školy spolu s p. učitelkami…
Číst více

Zábavné odpoledne v MŠ

Ve čtvrtek 20. června jsme si společně užili zábavné odpoledne na školní zahradě MŠ Město Albrechtice. Neodradilo nás ani rekordní tropické počasí, které právě v tento den panovalo. Paní učitelky připravily pro děti a rodiče různé soutěže, které byly rozmístěny na…
Číst více

Příroda na dosah – Návštěva ZOO

Konečně po dlouhém očekávání se počasí umoudřilo a naši předškoláci se dočkali plánovaného výletu do Ostravské ZOO. Ten den nastal ve čtvrtek 13. června 2013. Přesně v 8.00 hod. 40 dětí odjelo autobusem p. Rybáře směrem do již zmíněné Ostravy. Vcházeli jsme…
Číst více

Pasování předškoláků

„Až za kopcem slunce vstane, ať nevleze za mráček! Musí vidět, co se stane: bude ze mne prvňáček!“ V pátek 14. 6. 2013 proběhlo pasování předškoláků v Linhartovském zámku. Pro velký počet předškoláků (38) se tento slavnostní akt konal ve dvou skupinách.…
Číst více

Den dětí

U příležitosti Mezinárodního dne dětí všechny toho dne přítomné děti ze třídy od Klauna dostaly dárek v podobě symbolu jejich třídy. Do dárečku se dá uschovat mnoho malých věcí. Pro děvčátka např. gumičky, sponečky do vlasů, pro chlapce malá autíčka, kuličky…
Číst více

Sobotní deštivý den nás neodradil

Pěvecký sbor „Berušky“ vystoupil se svým programem při oslavách Dne dětí a Dne sociálních služeb v parku B. Smetany. Repertoár se skládal z textů Pavla Nováka. Jednalo se o písně z celého světa se závěrečným řeckým tancem „Zorbas“.  

Svět očima dětí

Svět očima dětí Děti z naší MŠ se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany. Cíl projektu : Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je předcházet sociálně patologickým jevům a zvyšovat informovanost o působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany prostřednictvím…
Číst více

Zápis do školky

Dne 6. 5. 2013 proběhl v mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání. Bylo přijato 37 dětí dle stanovených kritérií školským zákonem. Děti spolu s rodiči měly možnost nahlédnout do všech prostorů mateřské školy a využít prolézaček na školní zahradě.

Přírodní koutek v mateřské škole

Ze získaného projektu EVVO 2011/2012 jsme vytvořili v naší mateřské škole koutek umělého lesa s preparovanými zvířaty. Strom je dub, seřezaný a upravený tak, aby zaplnil svým kmenem a větvemi celý kout. Zem je vystlaná dubovou kůrou a odštěpky. Na větvích stromů…
Číst více

Rybičky ve třídě – naše akvaristika

Akvaristika – chov / pěstování / vodních živočichů a rostlin v akváriích Ve třídě U klauna máme akvárium. Děti vlastním pozorováním získávají zajímavé informace o životě vodních živočichů, barevných parmičkách, tmavých i světlých skalárech, v neposlední řadě nádherných neonkách. Všechny tyto rybičky…
Číst více

Co nás čeká

Neobyčejný zážitek jsme zažili dne 24. dubna 2013 v první třídě základní školy. Nemalá skupinka našich dětí, třídy od Klauna společně s dětmi II. třídy, viděla vlastní práci již starších, našich bývalých kamarádů. Co všechno se ve škole naučili? Nejen číst, psát,…
Číst více

Vystoupení pro maminky

V úterý 7. 5. 2013 si děti připravily překvapení pro maminky k jejich nedělnímu svátku. Pásmo básní, písní, říkadel a tanečků se povedlo i těm nejmenším kamarádům.   Máma, táta Každý věří svojí mámě a je hrdý na tátu. nikomu je neprodáme…
Číst více

Požární ochrana očima dětí

Výsledky požární soutěže  „Požární ochrana očima dětí“ Mateřská škola Město Albrechtice v požární soutěži získala 3 čestné uznání  1. LUKÁŠ  PAŠAS     2. PATRIK  ANTON  3. JAKUB  VČELNÝ  4. FILIP  KONEČNÝ  Blahopřejeme !!!!!!!!  

Den matek „U Vodníka“

Pojďte s námi na čas krátký, zavedem Vás do zahrádky. Tam to vždycky krásně voní, modrý zvonek na nás zvoní. Tímto úvodním veršem jsme přivítali maminky a pozvali je na vystoupení ke „Dni matek“ ve čtvrtek 16. května 2013. Potěšili jsme je…
Číst více

Velikonoce u Vodníka

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem, všechno se raduje,zpívá a tancuje, jaro vítá. Děti ze třídy U vodníka při přípravě na jaro a Velikonoce.

Dravci v MŠ 2013

Dne 16. 4. 2013 za námi do školky přijel pan Petr Zvolánek, který s sebou dovezl dva dravce „Rarocha“ a „Výra velkého“. Doprovázel ho také pes, anglický setr jménem Alvin. Oba dravci se tak na malou chvíli usadili na umělém bidýlku…
Číst více

Kočárky

Děti od „Vodníka“ navštívily výstavu kočárků. Byly nadšeny nejen děti, ale také paní učitelky, které se na chvíli vrátily do svých dětských let.