Mateřská škola Město Albrechtice

„O 12 měsíčkách“

Lednem nás provázelo 12 měsíčků. Už víme, jak je rok dlouhý, a že se v něm střídají čtyři roční období. Pohádka nás seznámila se zákonitostmi přírody a jejich základní charakteristikou. Naučila nás také rozpoznat dobré a špatné chování. Vyzkoušeli jsme…
Číst více

Ptáčci u krmítka

Minulý týden, se děti seznamovaly s ptáčky, kteří u nás přezimují a které můžeme vidět u krmítek. Dozvěděly se, jak a proč můžeme ptáčkům v zimě pomáhat. Ve třídě sestavovaly krmítka, počítaly semínka, třídily ptačí zobání, hrály pohybové hry, vyráběly…
Číst více

Pohádka „Krtek a sněhulák“

Z projektu: „Učíme se z pohádek bez zloby a bez hádek“ První kouli, druhou, třetí,ze sněhu si staví děti,podívej se, je to tak– a je tady sněhulák!Oblékli jsme bílá trička nebo šatičky,byl z nás rázem sněhulák maličký. Děti se seznámily…
Číst více

Moderní technologie v MŠ

Pro rozvoj informatického myšlení dětí a digitálních kompetencí byly v rámci Národního plánu obnovy-digitalizace do škol pořízeny do MŠ robotické pomůcky. Děti si velmi oblíbily vláčkodráhu SMART TRAIN (Intelino). Ze začátku si dokázaly sestavit koleje, připojit vagónek, vyslat vláček na…
Číst více

Sněhuláčci-panáčci

Konečně nám nasněžilo, tak jsme si mohli pohrát se sněhem, postavit sněhuláky a udělat „andílky“ do sněhu. Moc jsme si to užili a doufáme, že ještě trochu sněhu připadne, ať můžeme pokračovat v zimních radovánkách.

Na tři krále o krok dále

Svátek Tří králů ukončuje období Vánoc a tradice s ním spojené přežívají dodnes. Co vlastně Tři králové symbolizují, proč je slavíme, co znamená K+M+B? Naše děti už to ví, protože jsme si o tom všem v prvních lednových dnech nového…
Číst více

Digitalizujeme i v MŠ

Je pravda, že jsme ještě malé děti, ale i my se už učíme zacházet s technikou a digitálními učebními pomůckami (byly zakoupeny z Plánu národní obnovy – digitalizujeme). Patří mezi ně například chytrá včelka Bee-Bot, kterou už umíme naprogramovat. Na stejném principu…
Číst více

Vánoční pozvání do 3.A

Tímto bychom chtěli poděkovat p. uč. Zdence Závodné a jejím žáčkům, kteří nás pozvali do školy, kde naši předškoláčci zhlédli zpívanou pohádku o narození Ježíška. Vystoupení bylo velmi milé a navodilo mezi dětmi krásnou vánoční atmosféru. Velké poděkování od Broučků…
Číst více

Vánoční těšení u „Včeliček“

Kouzelný předvánoční čas děti zpříjemnily svým blízkým vánoční besídkou, která proběhla v úterý 13.12.2022. Děti překvapily pohádkou o „Stromečku v zimě“, koledami, vánočním přáním i milým dárečkem. Nechybělo ani příjemné posezení a sladké pohoštění na závěr. Děti i paní učitelky…
Číst více

Prosinec ve třídě „Motýlci“

V měsíci prosinci jsme si s dětmi povídali o tradicích a zvycích v době adventu. Tento čas je pro děti tím nejkrásnějším obdobím roku, je to čas očekávání a splněných přání. S chutí jsme přivítali Mikuláše, andílka i roztomilé čerty, děti byly statečné a…
Číst více

Štědrý den „nanečisto“

V pátek 16.12.2022 jsme si u „Včeliček“ vyzkoušeli, jak můžou vypadat Vánoce. Děti si předem nazdobily stromeček a vánoční atmosféru vykouzlily různé dekorace, které nám připomněly, že se nejkrásnější svátky v roce už opravdu blíží. V pátek děti, i paní…
Číst více

Jen tak, předvánočně…

Adventní čas máme moc rádi… Při poslechu koled a vánočních písní jsme si nazdobili třídu i šatnu, rozjímáme u adventního věnečku a těšíme se, až zapálíme poslední svíčku… Také jsme navštívili Vánoční výstavku konanou místním Spolkem zahrádkářů, navštívil nás sv.…
Číst více