Motýlci

Květen u „Motýlků“

V měsíci květnu jsme se s dětmi bavili na zajímavá témata, slavili jsme společně s maminkami a babičkami jejich svátek, povídali si o rodině, více času jsme věnovali naší rozkvetlé přírodě, objevovali jsme, co se děje v trávě, konečně jsme mohli otevřít naše pískoviště. Sluníčko…
Číst více

Ptačí hnízdo

V rámci projektu “ Zahrada je naše učitelka “ jsme si povídali o přírodě, zvířatech a jejich mláďatech a nezapomněli jsme ani na ptáky, jejich domečky a hnízda. Jedno takové hnízdo jsme našli spadlé pod stromem na zahradě, tak jsme…
Číst více

Povídání o koních

V rámci projektu “ Zahrada je naše učitelka “ si děti od Motýlků povidaly o domácích a hospodářských zvířatech. Kromě kočky, psa nebo koní jsme navštívili také zahrádku manželů Krákorových , kde chovají slepice. Pan Krákora si pro nás jednou…
Číst více

Pohádka „O čarodějnici Bludimíře“

Projekt „Učíme se z pohádek bez zloby a bez hádek“ Jako čarodějnice bývají označovány pohádkové bytosti, které jsou hodně zlé a ošklivé. Občas se objeví i hodná a milá čarodějka, a taková nás navštívila. Děti se formou her seznamovaly s tradicemi, učily se překonat strach…
Číst více

Naše máma

Ve středu 10.5.2023 si děti od Motýlků pozvaly svoje maminky do třídy, aby jim ukázaly své vystoupení a předaly malé překvapení k nedělnímu svátku všech maminek. Děti si připravily dramatizaci pohádky O Koblížkovi , básničku s přáním mamince a pohybové…
Číst více

„ HOKUSY, POKUSY “

Takto by se dalo nazvat ukončení měsíce dubna ve třídě Motýlci. Dopoledne strávené v maskách čarodějů a čarodějnic. Celý tento čas jsme si užili vařením lektvarů a mícháním zvláštních koktejlů, nechyběly pokusy, ani taneční zábava. V měsíci dubnu naše aktivity směřovaly hlavně…
Číst více

Březen u „Motýlků“

V měsíci březnu jsme pozorovali změny v přírodě – tání sněhu. Formou her jsme rozvíjeli city dětí působením krás k probouzejícímu se jarnímu období. Prožitkovým učením jsme dětem přiblížili hlavní znaky – vynášení „Moreny“. Jaro postupně přišlo k nám.

Pestrý den

Středa 29.3.2023 byla pro nás plná překvapení. Dopoledne jsme navštívili  na ZŠ jarní výstavu zahrádkářů, kde jsme obdivovali krásné výrobky s velikonoční tématikou, spoustu rozkvetlých jarních květin a naaranžovaných váz. Odpoledne přišly za námi do třídy maminky a společně s…
Číst více

POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

Pohádku O Koblížkovi jistě každý zná. Děti ze třídy „Motýlci“ se s pohádkou seznámily a pohádku si zahrály. Na divadelní představení jsme pozvali kamarády a jak se nám povedlo? Podívejte se …

„O rukavičce“

A ve velké fujavici, ztratil dědeček rukavici … My děti ze třídy „Motýlci“ jsme dědečkovi pomohly rukavici najít. Děti spolupracovaly a společně hledaly řešení labyrintu, skládaly z dílů v celek, procvičovaly si paměť, která zvířátka se v rukavici zabydlela. A jak pohádka skončila? Dědeček svou…
Číst více

Únor u „Motýlků“

Únor byl v naší třídě plný veselí, radosti a smíchu. Prožili jsme s dětmi dny těšení se na Masopust. Vyráběli jsme šašky, masky, říkali si srandovní říkadla, zdokonalovali si pohyb tanečky, ale hlavně si protáhli svaly při cvičení v překážkové dráze.

Leden u „Motýlků“

Leden ve třídě „Motýlci“ byl plný her a zábavy na zimní čas. Děti se seznamovaly s hlavními znaky, počasím, oblékáním a péči o ptáčky. Poznávaly barvu bílou, zkoumaly a objevovaly vlastnosti ledu a vody. Zimní radovánky byly skvělé hlavně venku…
Číst více

Prosinec ve třídě „Motýlci“

V měsíci prosinci jsme si s dětmi povídali o tradicích a zvycích v době adventu. Tento čas je pro děti tím nejkrásnějším obdobím roku, je to čas očekávání a splněných přání. S chutí jsme přivítali Mikuláše, andílka i roztomilé čerty, děti byly statečné a…
Číst více

Chvíle překvapení

Každým rokem, ve stejný čas, chodívá do školky čert a Mikuláš. Letos navštívili i ty nejmladší kamarády, aby se jim představili. Všichni byli stateční, moc šikovní a vyzvedli si svůj balíček přímo z rukou čertů.

Projektový den u Motýlků

Název  projektu – „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“ Projektový den – Pohádka „Mraveneček a jeho kamarádi“. Na okraji lesa se nachází obrovská hromada jehličí a větviček. Kolem té hromady pobíhají maličcí tvorečci s tykadly. Víte, kdopak tam…
Číst více

Projekty MSK

Název projektu: „Příroda je naše učitelka“ Projektový den: „Dýňohrátky“ Na základě spolupráce s rodiči, kteří nám přinesli do třídy „Motýlků“ dýně a různé plody ze zahrádek, jsme si hráli s dýněmi. Děti prožitkem objevovaly a zkoumaly nové věci. Seznámily se…
Číst více

Podzim u „Motýlků“

Podzim nám přinesl spoustu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. Pro vytvoření vztahu dětí k podzimnímu období jsme zařadily činnosti tak, aby se děti blíže seznámily s přírodou pomocí prožitku. Hry a aktivity byly zaměřené na poznávání hlavních…
Číst více