Berušky

Oslava Dne rodin

V pondělí jsme do “Berušek” pozvali všechny rodiče a příbuzné, aby s námi oslavili Den rodin. Počasí nám sice nepřálo a i když byl původním plánem piknik na školní zahradě, pěkné odpoledne jsme si zkazit nenechali. Improvizovali jsme a uspořádali…
Číst více

Seznámení s MULTIBOARDEM

V jarních měsících jsme děti seznámily s novou moderní technologií MULTIBOARDEM. Zde děti plnily různé úkoly, které byly zaměřeny na jarní měsíce březen, duben. Využili jsme téma květin a zvířátek, děti přiřazovaly počty dle zadání, vyhledávaly stíny, počítaly, rozpoznávaly velikost,…
Číst více

Návštěva vodárny

V rámci projektu „Zahrada je naše učitelka“ se děti ze třídy Berušky seznámili s důležitostí vody, a to hned ve Městě Albrechticích, kde jsme navštívili vodárnu. Beseda s panem Berkovcem byla pro děti zajímavá, poutavá a několik pokynů si mohly…
Číst více

Ekologická výchova

V rámci projektu „Zahrada je naše učitelka“ proběhlo v úterý 25. 4. 2023 seznámení s koloběhem vody a její důležitosti pro život, pro půdu, živočichy, rostliny i celou planetu. Děti si vyslechly pohádku o kapce vody a o tom, jak…
Číst více

Návštěva knihovny

V rámci projektu „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“, jsme ve čtvrtek 20. dubna 2023 navštívili místní knihovnu, kde na nás už čekala paní Horáková, aby děti seznámila se slušným chováním a etiketou. Přečetla nám příběh vztahující…
Číst více

Pohádky z naší zahrádky

V březnu jsme se snažili přivolat jaro „Pohádkami z naší zahrádky“. Motivační příběhy nám přiblížily znaky předjaří i jara – sluníčko, první jarní kytičky, které již zvládnou děti pojmenovat a při vycházkách je na zahrádkách poznávají, návrat ptáků ze zimních…
Číst více

Jarní tvoření u Berušek

Dnes jsme do Berušek pozvali rodiče na jarní tvoření. Společně se svými dětmi si mohli vytvořit slepičku, zajíčka, věneček, fantazii se meze nekladly. A že jim šla práce od ruky, výrobky se všem moc povedly. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Únor s pohádkou O slepičce

V únoru jsme dramatizací pohádky dětem přiblížili rčení:“ Bez práce nejsou koláče“, představili si různá povolání, vysvětlili jsme si důležitost mezilidských vztahů a vzájemné spolupráce a komunikace v každodenním životě. Různými činnostmi, aktivitami či námětovými hrami děti postupně získávají povědomí o…
Číst více

„O 12 měsíčkách“

Lednem nás provázelo 12 měsíčků. Už víme, jak je rok dlouhý, a že se v něm střídají čtyři roční období. Pohádka nás seznámila se zákonitostmi přírody a jejich základní charakteristikou. Naučila nás také rozpoznat dobré a špatné chování. Vyzkoušeli jsme…
Číst více