Školka

Vyhráli jsme!!!

Ve čtvrtek 27. června 2013 jsme se zúčastnili 1. ročníku Olympiády mateřských škol, pořádanou Základní a Mateřskou školou Třemešná. Soutěžily čtyři mateřské školy /MŠ Třemešná, MŠ Liptáň, MŠ Jindřichov, MŠ Město Albrechtice/. Sedm dětí naší mateřské školy spolu s p. učitelkami…
Číst více

Zábavné odpoledne v MŠ

Ve čtvrtek 20. června jsme si společně užili zábavné odpoledne na školní zahradě MŠ Město Albrechtice. Neodradilo nás ani rekordní tropické počasí, které právě v tento den panovalo. Paní učitelky připravily pro děti a rodiče různé soutěže, které byly rozmístěny na…
Číst více

Příroda na dosah – Návštěva ZOO

Konečně po dlouhém očekávání se počasí umoudřilo a naši předškoláci se dočkali plánovaného výletu do Ostravské ZOO. Ten den nastal ve čtvrtek 13. června 2013. Přesně v 8.00 hod. 40 dětí odjelo autobusem p. Rybáře směrem do již zmíněné Ostravy. Vcházeli jsme…
Číst více

Pasování předškoláků

„Až za kopcem slunce vstane, ať nevleze za mráček! Musí vidět, co se stane: bude ze mne prvňáček!“ V pátek 14. 6. 2013 proběhlo pasování předškoláků v Linhartovském zámku. Pro velký počet předškoláků (38) se tento slavnostní akt konal ve dvou skupinách.…
Číst více

Sobotní deštivý den nás neodradil

Pěvecký sbor „Berušky“ vystoupil se svým programem při oslavách Dne dětí a Dne sociálních služeb v parku B. Smetany. Repertoár se skládal z textů Pavla Nováka. Jednalo se o písně z celého světa se závěrečným řeckým tancem „Zorbas“.  

Svět očima dětí

Svět očima dětí Děti z naší MŠ se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany. Cíl projektu : Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je předcházet sociálně patologickým jevům a zvyšovat informovanost o působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany prostřednictvím…
Číst více

Zápis do školky

Dne 6. 5. 2013 proběhl v mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání. Bylo přijato 37 dětí dle stanovených kritérií školským zákonem. Děti spolu s rodiči měly možnost nahlédnout do všech prostorů mateřské školy a využít prolézaček na školní zahradě.

Přírodní koutek v mateřské škole

Ze získaného projektu EVVO 2011/2012 jsme vytvořili v naší mateřské škole koutek umělého lesa s preparovanými zvířaty. Strom je dub, seřezaný a upravený tak, aby zaplnil svým kmenem a větvemi celý kout. Zem je vystlaná dubovou kůrou a odštěpky. Na větvích stromů…
Číst více

Požární ochrana očima dětí

Výsledky požární soutěže  „Požární ochrana očima dětí“ Mateřská škola Město Albrechtice v požární soutěži získala 3 čestné uznání  1. LUKÁŠ  PAŠAS     2. PATRIK  ANTON  3. JAKUB  VČELNÝ  4. FILIP  KONEČNÝ  Blahopřejeme !!!!!!!!  

Dravci v MŠ 2013

Dne 16. 4. 2013 za námi do školky přijel pan Petr Zvolánek, který s sebou dovezl dva dravce „Rarocha“ a „Výra velkého“. Doprovázel ho také pes, anglický setr jménem Alvin. Oba dravci se tak na malou chvíli usadili na umělém bidýlku…
Číst více

Den Země v naši MŠ

22. duben – Mezinárodní Den Země je svátek, který se váže k ochraně naší planety, resp. životního prostředí. Spojuje lidi z celé zeměkoule k vytvoření a udržení bezpečného a čistšího světa. A protože ani nám není osud planety lhostejný, přidali jsme ruku k dílu. Během…
Číst více

Požární ochrana 2013

„POŽÁRNÍ  OCHRANA  OČIMA  DĚTÍ „ pro rok 2013 Mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Bruntál. Kategorii M2…
Číst více

Divadlo s pohádkou

Ve středu 3. 4. 2013 se pro děti uskutečnilo pohádkové představení s názvem „Kouzelná lucerna“, pod vedením Šimona Pečenky. Hodinové vystoupení s herci bylo pro děti velkým zážitkem. Závěr celého vystoupení patřil paní učitelkám, které za asistence herců musely vytvořit jedno nafukovací zvířátko.

Vynesení Moreny

SMRŤÁKA NESEM, S VELIKÝM NOSEM DO VODY HO DÁME, NAD NÍM ZAZPÍVÁME ZIMO, ZIMO TÁHNI PRYČ NEBO NA TĚ VEZMU BIČ ZATAHÁM TĚ ZA PAČESY ZA TY HORY, ZA TY LESY AŽ SE VRÁTÍŠ NAZPÁTEK, SVLEČU ZIMNÍ KABÁTEK Ve středu 20.…
Číst více

Masopustní veselí

V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdeme … V tomto duchu se sešli děti a rodiče na masopustní veselí v úterý 12. 2. 2013. Průvod masek a karnevalový rej shlédla celá veřejnost na náměstí. Vyvrcholením bylo společné pochování…
Číst více