Archiv autora: Alena Glejtková

Kácení májky

Poslední květnový den jsme i v naší MŠ pokáceli májku. Společně jsme si ještě před stojícím Májem zařádili, zatančili a zazpívali lidové písně, které k oslavě tohoto dne patří. Následovalo pokácení našeho nazdobeného kmene za burácejícího potlesku. Léto může začít…

Seznámení s MULTIBOARDEM

V jarních měsících jsme děti seznámily s novou moderní technologií MULTIBOARDEM. Zde děti plnily různé úkoly, které byly zaměřeny na jarní měsíce březen, duben. Využili jsme téma květin a zvířátek, děti přiřazovaly počty dle zadání, vyhledávaly stíny, počítaly, rozpoznávaly velikost,…
Číst více

Návštěva vodárny

V rámci projektu „Zahrada je naše učitelka“ se děti ze třídy Berušky seznámili s důležitostí vody, a to hned ve Městě Albrechticích, kde jsme navštívili vodárnu. Beseda s panem Berkovcem byla pro děti zajímavá, poutavá a několik pokynů si mohly…
Číst více

Ekologická výchova

V rámci projektu „Zahrada je naše učitelka“ proběhlo v úterý 25. 4. 2023 seznámení s koloběhem vody a její důležitosti pro život, pro půdu, živočichy, rostliny i celou planetu. Děti si vyslechly pohádku o kapce vody a o tom, jak…
Číst více

Únor s pohádkou O slepičce

V únoru jsme dramatizací pohádky dětem přiblížili rčení:“ Bez práce nejsou koláče“, představili si různá povolání, vysvětlili jsme si důležitost mezilidských vztahů a vzájemné spolupráce a komunikace v každodenním životě. Různými činnostmi, aktivitami či námětovými hrami děti postupně získávají povědomí o…
Číst více

KARNEVALOVÁ SHOW S JIRKOU

Protože k únoru tradičně patří Masopust, karneval a veselení, pojali jsme ho stejně tak, a to  zábavnou formou a uspořádali karnevalovou show s Jirkou. Rodiče dětem i sobě přichystali báječné, veselé i originální kostýmy a zábava mohla začít. Celým programem nás provázel…
Číst více

„O 12 měsíčkách“

Lednem nás provázelo 12 měsíčků. Už víme, jak je rok dlouhý, a že se v něm střídají čtyři roční období. Pohádka nás seznámila se zákonitostmi přírody a jejich základní charakteristikou. Naučila nás také rozpoznat dobré a špatné chování. Vyzkoušeli jsme…
Číst více

Za kůzlátky do pohádky

Měsíc říjen jsme prožili s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“. Při různých činnostech jsme nechali dětem prostor pro spolupráci, hravou formou jsme je vedli k rozpoznání agresivního a nežádoucího chování, a děti tak měly možnost na základě vlastních zkušeností rozhodnout, jak by řešily…
Číst více

Divadlo Sluníčko

Navštívilo nás loutkové divadlo Sluníčko a zahrálo dětem 3 pohádky. První byla, Hrnečku vař!, druhá O zlaté rybce a třetí O Smolíčkovi. V každé z nich děti vyhledaly ponaučení, ať už z první pohádky to, že nedočkavost není pěkná vlastnost, je lepší naučit…
Číst více

Velikonoční výstavka

 I letos jsme se podíleli se svými malými výrobky na jarní velikonoční výstavce, kterou každoročně pořádá Svaz zahrádkářů z Města Albrechtic. Jako vždy bylo co k vidění. Děti si mohly prohlédnout výrobky, které hrály veselými barvami a oslavovaly svátky jara – Velikonoce.…
Číst více

Jarní tvoření

Jarní tvořivé dílničky V úterý proběhly ve třídě „Berušky“ tvořivé jarní dílničky. Rodiče si užili den se svým dítětem při vyrábění jarního výrobku. Dětem se vykouzlil úsměv na tvářích, když uviděly své rodiče a práce jim šla od ruky. Svými výrobky…
Číst více

Divadélko Letadlo

V úterý 1. března k nám do MŠ přiletělo divadélko Letadlo s pohádkou „Průzkumníci v Africe“. Děti se tak díky průzkumníkům seznámily s celým světadílem Afrikou a jeho obyvateli. Shlédli jsme nejen africká zvířátka jako jsou lev, opice, velbloudi, žirafa…
Číst více

Masopustní veselí

V mateřské škole v Městě Albrechticích jsme společně 24. 2. 2022 oslavili „tučný čtvrtek“. Jak jinak, než pořádnou masopustní veselicí. V průvodu nechyběly masky, ale také tradiční postavy, jako například Laufr čili Strakatý, bába s nůší, kominík, hospodář, medvědář, který si na řetězu vedl medvěda a nevěsta…
Číst více