Plody a dary podzimu

Podzime, vstávej! – Dary své dávej!

Co se dá očekávat od podzimu? No přece velikánská nabídka plodů i darů, které nám nabízí, a my ji umíme využít pro získávání nových vědomostí.

V prostorách MŠ jsme si prohlédli výstavku ovoce a zeleniny. S ovocem, přesněji s jablíčky, hruškami a švestkami jsme dále pracovali a věnovali se různým hrám, činnostem, úkolům a aktivitám. Do zeleniny byla zařazena rajčata, okurky, paprika, cibule. Bavila nás ochutnávka jak ovoce, tak zeleniny. Děti si zde vyzkoušely své chuťové buňky – ovoce – sladké, kyselé, trpké – a zelenina – šťavnatá, kyselá, štiplavá.

V tomto tématu si děti nacvičovaly taneček „Mazurku“ při písničce „Měla babka“, modelovaly s plastelínou, cvičily s jablíčky, skládaly s PET- vičky, trhaly papírky, lepily, stříhaly, malovaly, zpívaly, učily se básničky. Nadšení neskrývali při dramatizaci pohádky „O veliké řepě“, výrobě bramborového panáčka a ježka, vyhledávání rozdílů mezi ovocem a zeleninou.

Tématem nás provázel krtek, o kterém děti získaly nové informace a zajímavosti.

Ke hrám a činnostem jsme použili také kaštany, žaludy, ořechy, šišky, šípky a jiné plody lesa, které děti nosily do MŠ. Pověděli jsme si také o jejich další využití a potřebě.

Důležitá byla vycházka do lesa, do prostředí, ve kterém najdeme všechny tyto dary a poklady lesa. Doprovázel nás skřítek Barvínek a my si všímali jeho práce, jež musí na podzim vykonat.

A. Glejtková

L. Tuhá