Malý záchranář

V pátek 24. 1. 2020 se v mateřské škole konal projektový den „Malý záchranář“. Představila se nám paní Mgr. Pavlína Miltová, která si s dětmi povídala o lidském těle, jak se jednotlivé části těla jmenují a jak správně přistupovat k první pomoci člověku nebo dítěti, které je v ohrožení nebo se ocitne v nenadálé situaci. Děti si vyzkoušely základní obvazovou techniku, poslechly si vzájemně přes fonendoskop svoje srdíčka a zvládly i resuscitaci na figurínách. Dopolední akci si děti moc užily, praktická část je velmi zajímala, tak snad nějaké základy pomoci druhému si z MŠ odnesly a budou zážitky vyprávět i doma.

Text a foto Stanislava Kozelská