Vzájemná návštěva tříd a vánoční představení

Abychom prohlubovali kamarádské vztahy a společně strávili předvánoční čas, v průběhu týdne jsme se v jednotlivých třídách naší MŠ scházeli a vzájemně si ukazovali, co všechno jsme nacvičili a předvedli našim rodinám na vánočních besídkách.

Každé vánoční vystoupení bylo jiné, a přesto byly všechny překrásné.

Za kolektiv MŠ p. uč. Míša