Martinovo poselství u „Motýlků“

Cílem tohoto tématu bylo seznámit děti s lidovou tradicí spojenou s příchodem zimy – příjezdem sv. Martina na bílém koni. Dětem byla připomenuta legenda o sv. Martinovi, pranostiky vztahující se k tomuto období. Pomocí nových písní a básní si rozvíjely své hudební, pěvecké i pohybové dovednosti.

Největším zážitkem ovšem byla vycházka ke koňské farmě, kde jsme si prohlédli koníky pěkně naživo a zblízka.

p. uč. Leona