Berušky a zužitkování ovoce ze zahrádek

Na zahrádkách dozrálo ovoce a děti si z domova přinesly na ukázku hrušky, švestky, oříšky a kupu jablíček. Abychom se chránili před podzimními bacily, udělaly si jeden den Berušky z přineseného ovoce salát a ze zbylých jablíček upekly štrůdl. Ze salátu ani ze štrůdlu nezbyl ani drobeček – jsou to skvělí kuchaři. J

Péťa a Ala