Včelky a Multiboard

Každý pátek děti od Včelky navštěvují třídu, ve které se nachází MultiBoard. S MultiBoardem se teprve učíme pracovat, protože doposud jsme žádnou IT techniku nepoužívali. Naše MŠ zakoupila programy Barevné kamínky, které dětem nabízí mnoho možností, jak se vzdělávat a připravovat se na bezproblémový vstup do 1. třídy. Děti o tuto formu vzdělávání projevily velký zájem a neskrývaly nadšení. Velkým přínosem je mimo jiné také nácvik soustředění dětí, vzájemná tolerance, trpělivost, zpestření výuky, seznamování s novými technologiemi a v neposlední řadě také zábava.