Kluci a holky, hurá do školky …

Prázdniny utekly jako voda a jsme zpátky ve školce. Novinkou od školního roku 2019/2020 je přejmenování naší třídy – teď si říkáme „Motýlci“. Ve třídě máme 18 stávajících dětí s povinným předškolním vzděláváním a 6 nových kamarádů, se kterými jsme se krásně sžili. V měsíci září jsme se zaměřili zejména na seznamování a adaptaci nových dětí, podporu samostatnosti i sebeobsluhy dětí, posilování kamarádských vztahů i dodržování pravidel třídy.

Můžeme proto říci, že:

„U Motýlků“ se nám líbí,
hrajeme si každou chvíli.
Zpíváme a tancujeme,
obrázek si malujeme.
Jsme tu dobří kamarádi,
a všichni se máme rádi.

p. uč. Leona