Hurá do školky

V pondělí 2. září do mateřské školy nastoupilo 97 dětí. Začátek nového školního roku jsme dětem zpříjemnili hudebním vystoupením Hopsalína. Po jeho ukončení měly děti možnost využití 2 skákacích hradů pro starší a mladší děti. Díky pěknému počasí a návštěvnosti se celá akce zdařila. Poděkování patří zaměstnancům MŠ a p. Lovásovi za sponzorství skákacích hradů.

Školní rok jsme nastartovali s novým Školním vzdělávacím programem „Cesty a cestičky“. Společně budeme procházet Cestou přírody, Cestou životem a Cestou časem. Tímto se změnily i názvy jednotlivých tříd, a to na Motýlky, Berušky, Včelky a Broučky.

A co nás čeká do konce roku?

 • Atletický trojboj mateřských škol v Krnově
 • Divadelní představení pro děti
 • Podzimní čarování
 • Projekt Zdravá 5
 • Mikulášská nadílka
 • Kouzlo vánoc
 • Setkávání s občany města (besedy)

Pro rodiče

 • Besedy s odborníky
 • Třídní schůzky
 • Ukázka digitálního vzdělávání s interaktivní tabulí „Multiboard“
 • Besídky
 • „Atletika človíček“ (základy atletiky v tělocvičně ZŠ)

Pro veřejnost:

 • Akce školy (u nás i v Hynčicích)
 • Kulturní vystoupení pěveckého sboru „Berušky“

Text: Bc. Dagmar Lapuníková
foto: Michaela Kubaníková