Přijel za námi Hopsalín

Druhý týden v září 2019 za námi do mateřské školy přijel klaun Hopsalín. Letos si pro nás připravil představení na téma Džungle, které se nám moc líbilo. Klaun si s námi povídal o exotických zvířatech, naučil nás nové tanečky, společně jsme si  zaskákali a zadováděli. K tanci přizval klaun také rodiče a ostatní kamarády. Dále si pro nás připravil různé soutěže, bublinovou show, která okouzlila nejen nás, děti, ale také všechny rodiče, kamarády a ostatní účastníky. Na závěr celého představení všem klaun vytvořil z balónků to, co si kdo přál – zvířátka, letadlo, srdce, aj. A aby toho veselí nebylo málo, pro všechny děti bylo připraveno velké překvapení – dva skákací hrady. Jeden menší se skluzavkou, druhý velký, pro odvážné 🙂 . Celé zábavné odpoledne se velmi vydařilo a všichni si ho náramně užili.