Kácení máje

V letošním roce jsme se ohlédli do minulosti a historie a poprvé tak v naší MŠ postavili Májku. Předchůdcem byly prastaré slavnosti vítající jaro a oslavující lásku. Již při stavění Májky děti předvedly veselé tanečky a společně jsme oslavili první květnový den. Májku nám nikdo neuřezal, věnec neukradl, a tak jsme mohli naši Májku ke konci měsíce května pokácet.

Vyvrcholením akce bylo pokácení Májky. Na pomoc jsme si přizvali Pata a Mata, kteří nejmodernější technikou a mohutnými svaly Májku pokořili. Po programu započalo hodování.

Na slavnosti nás uvítali švarný šuhaj se švarnou galánečkou, kteří v kole protočili velké děvčice při písní „VRŤ SA DĚVČA“. Následovala ukázka již zmíněných dětských tanečků a sbor Berušky zazpívaly několik známých lidových písní.

Děkujeme za velkou účast.

Fotografie a video najdete v tomto článku.

Za kolektiv MŠ
Alena