Kamínkování

To není pouze hraní, to je především poznávání. Jaké? Od hledání, sbírání, umývání, vysoušení, ohmatávání, až k nejrůznějším činnostem jako je malování, obkreslování, počítání, skládání, porovnávání, hledání přídavných jmen, přirovnávání, cvičení, stavění a další.

Nejdříve jsme kameny i kamínky museli umýt a vyčistit. Pomocníky se nám proto staly zubní kartáčky a malé kartáčky na oděvy. Zde jsme mohli vidět, jak jsou kameny špinavé.

Pozorování všech námi nasbíraných kamenů bylo zajímavé. Bádání lupami bylo poučné a společně jsme došli k závěru, že kameny mají spoustu rýh, škrábanců, úlomků i to, že každý kámen je docela jiný a žádný není identicky stejný. Některé kameny jsou velké, malé, ale taky ostré, špičaté, hladké, podlouhlé, hrbolaté, oblé, třpytivé, barevné a navíc mají svůj příběh.

Snad proto nás hry a činnosti s kameny zaujaly hned od začátku.

Jednou z mnoha činností bylo malování na placaté kameny. Děti si dle vlastní fantazie namalovaly na kámen svůj obrázek. Výsledkem je výstavka barevných kamenů, na kterých můžeme vidět auto, sluníčko, kytku, jablíčko, stromek, domeček, rybku, berušku a jiné obrázky. A protože jsme třída „U vodníka“ nesmí chybět vodník.

Co nás baví při hrách s kamínky? Skládání obrázků, stavění cestiček, bludišť, cvičení s kamínky, počítání dle zadaného počtu a taky kolektivní hry (Tichá pošta, Mám kamínek, mám; Malý kámen kolem běží).

Společnou prací, do které jsme se pustili s obrovským elánem byla koláž s názvem „Moře a kamínky – prázdninové vzpomínky“. Děti si vyzkoušely namalovat vlny, do kterých jsme postupně vyrobili lodě (parníky a plachetnici), nezapomněli jsme však ani na kamínky. Všechny děti si vybraly kamínek, a ten nalepily na výkres.

Kameny jsou však nejvíce spjaty s vodou, kde si děti své kameny na malování a hry nasbíraly v okolí vypuštěného rybníka. Zde si všímaly zajímavosti a jevů, které nám toto prostředí nabídlo. Ať už se jednalo o nepořádek a nečistoty, které vypuštěný rybník odhalil, tak také pro nás velmi zajímavé kostry malých uhynulých rybek.

Téma kamínku ještě neopouštíme. Vymýšlíme další a poutavé hry a nápady. Vždyť máme v plánu vyrobit si akvárium a naplnit skleničky kamínky dle vlastní představivosti, vyrobit si netradiční ryby a vodní živočichy, kteří jsou nedílnou součásti již zmíněného tématu.

 A. Glejtková