Beseda s Policií ČR v naší školce

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se v naší školce uskutečnila beseda na téma bezpečnost dětí a Besip. Byl zastoupen jak Dopravní inspektorát Bruntál, tak i Obvodní oddělení Město Albrechtice. V rámci besedy se děti dozvěděly, jak se chovat jako účastníci silničního provozu, správné vybavení jízdního kola, bezpečné přecházení přes komunikaci. Dále byly děti poučeny, jak se chovat v případě, že jsou samy doma a někdo cizí zazvoní, důležité telefonní číslo na PČR, a jiné zajímavosti v rámci bezpečnosti. Děti ve všech třídách beseda velice zajímala. Přednášející policistky v každé třídě děti odměnily pěknou písničkou.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat PČR za uskutečnění této krásné akce.

Pavla a Milan