MULTIBOARD – interaktivní technologie

V naší MŠ proběhla prezentace s přednáškou na téma „interaktivní technologie MULTIBOARD pro MŠ. Přednášku zahájil tým specialistů v oboru digitálního vzdělávání. Multiboard je produkt fungující na bázi interaktivní tabule, s výhodou mobilního přemísťování – fungující jako velká televize s nastavitelným stojanem.

Multiboard nabízí výukové programy splňující požadavky všech oblastí rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy – sestavování obrázků, kreslení, malování, grafomotoriku, logopedickou prevenci, výukové karty s pexesem a další.

Vzhledem k velikosti našich prostor je Multiboard pro nás ideálním zařízením, doplňujícím rozvoj vzdělávacích činností zejména dětí předškolního věku.

Dagmar Lapuníková