Pasování předškoláků

„Až za kopcem slunce vstane,
ať nevleze za mráček!
Musí vidět, co se stane:
bude ze mne prvňáček!“

V pátek 14. 6. 2013 proběhlo pasování předškoláků v Linhartovském zámku. Pro velký počet předškoláků (38) se tento slavnostní akt konal ve dvou skupinách.

I když kastelán Jaroslav Hrubý krásně přichystal nádvoří, musela se akce pro nepřízeň počasí přesunout do společenského sálu. Program obohatil pěvecký sbor Berušky veselými písněmi, které nás naladili na prázdniny. Na své milé se přišli podívat maminky, tátové, babičky, dědové, tety… Děti byly jednotlivě pasovány paní ředitelkou na „právoplatné členy obce školácké“ starožitnou šavlí. Domů si odnesly šerpu, pamětní listy, dárek, ale hlavně krásné vzpomínky na rozloučení s naší MŠ.

pasovani-2013-1 pasovani-2013-2 pasovani-2013-3 pasovani-2013-4 pasovani-2013-5 pasovani-2013-6 pasovani-2013-7 pasovani-2013-8 pasovani-2013-9 pasovani-2013-10 pasovani-2013-11 pasovani-2013-12 pasovani-2013-13 pasovani-2013-14 pasovani-2013-15 pasovani-2013-16 pasovani-2013-17 pasovani-2013-18 pasovani-2013-19 pasovani-2013-20 pasovani-2013-21 pasovani-2013-22 pasovani-2013-23 pasovani-2013-24 pasovani-2013-25 pasovani-2013-26