Stavění Máje

Jaro je v plném proudu a s ním se také pojí jedna velmi stará tradice – stavění Máje. Proto byl dne 30. dubna v areálu MŠ Máj postaven.

Dětem byla tato tradice objasněna, stavění probíhalo za doprovodu veselého tleskání, a nakonec jsme si také zatancovali a zazpívali.