Návštěva předškoláků v ZŠ Město Albrechtice

Ve středu 20. 3. 2019 naši předškoláci navštívili ZŠ Město Albrechtice, a to první třídy pod vedením vyučujících, paní učitelky Santariusové a paní učitelky Hlaváčkové. Dětem se ve škole moc líbilo a po celou dobu pečlivě poslouchaly výklad vyučujících, co je ve škole čeká, na co se mohou těšit. Dále si předškoláci vyzkoušeli interaktivní tabuli, kresbu, výrobu květinky, koberec plný písmen a na závěr jsme si všichni zazpívali. Při odchodu ze školy děti obdržely krásnou záložku na budoucí čtení.

Pavla, Leona, Milan