Požární ochrana očima dětí pro rok 2019

Mateřská škola se zapojila do soutěže „Požární ochrana očima dětí“, jejichž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti se prezentovaly v oblasti výtvarné s obsahovým zaměřením „V domě hoří! A co teď?“

Poděkování patří dětem za jejich výtvarný projev a paní učitelkám za podporu při realizaci výtvarných prací.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ