Svět očima dětí

Svět očima dětí

Děti z naší MŠ se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany.

Cíl projektu :

Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je předcházet sociálně patologickým jevům a zvyšovat informovanost o působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Tématem pro naši věkovou kategorií byla:
*  cesta do školy i na výlet
*  tísňová volání

Nad svými pracemi strávily děti nemalou chvilku, vždyť samotné rozvržení a rozplánování kresby nejdříve tužkou bylo časově nejnáročnější.
Vymalovat vše barvami již bylo hračkou.

Posuďte sami, jak se to malířům dařilo a zda –li uspějeme.


Miroslava Včelná

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA