Masopustní veselí „U Vodníků“

Měsíc únor jsme si s dětmi užili v rytmu „masopustního veselí“. Letos jsme se více zaměřili na řemesla a povolání. Děti zjistily, čím jsou jejich rodiče, co ke své práci potřebují, jak je náročná. Seznámili jsme se i s řemesly, které dnes již vidíme málo (kovář, sklář, kamnář, hrnčíř, apod.).

Ve školce jsme si zahráli na pekaře. Zvládli jsme upéct opravdové sladké perníčky, kterými jsme pohostili i ostatní kamarády se školky. Také kadeřníci a hudebníci nás opravdu bavili.

Veselý program si pro nás připravila ZUŠ Město Albrechtice, kde velcí kamarádi ze školy představili své hudební nástroje – kytaru, trubku, housle, flétnu i keyboard.

Zajímavý pátek 22. února jsme prožili s paní MUDr. Zuzanou Juráňovou, která přijala pozvání, aby dětem přiblížila své povolání – ortopedický lékař. Poučila děti o důležitosti zdravého životního stylu (jídelníček, sport, správné držení těla i prevence úrazů).

V úterý 26. února jsme navštívili cukrářskou dílnu SOŠ a ZŠ Město Albrechtice na ulici Celní, kde jsme společně napekli cukrovinky pod vedením paní Macoškové a paní Enterové.

Za příjemné pozvání děkujeme.

A velký dík také patří našim paním kuchařkám za masopustní koláčky, které v naší školičce voněly ještě týden.

Pavla a Milan