Masopustní veselí „U Sluníčka“

V rámci Masopustního veselí se naše třída U sluníčka proměnila v kadeřnický salón. Děti z ostatních tříd zde měli možnost vyzkoušet si profesi kadeřníka či kadeřnice.

A jelikož se Masopustní veselí týkalo celé naší mateřské školy, i my, děti ze třídy U sluníčka, jsme si mohli vyzkoušet v jiných třídách povolání pekařů, kuchařů a muzikantů. Coby pekaři jsme měli připravené perníkové těsto, vykrajovali jsme z něj různé tvary, a paní kuchařky nám poté perníčky upekly. V roli kuchařů jsme poznávali a přebírali luštěniny, zdolali jsme také překážkovou dráhu. A jako muzikanti jsme si vyzkoušeli hru na nejrůznější nástroje a zazpívali jsme si několik písniček.

Na závěr jsme si společně zatancovali, zadováděli a dostali jsme mnoho odměn.

Bylo to moc príma dopoledne.