Beseda pro rodiče

V úterý 19. 2. 2019 se v odpoledních hodinách ve třídě „U vodníka“ uskutečnila beseda pro rodiče na téma „Školní zralost“. Pan Mgr. Miroslav Piňos z PPP Bruntál nás nejprve seznámil s platnou legislativou ohledně zápisů do škol a objasnil, jak správně postupovat v případě, že je potřeba žádat o odklad školní docházky.

Nastínil, co má správně vyvinuté dítě před vstupem do školy zvládnout (sebeobsluha, adaptabilita, prostorová orientace, vyhraněná lateralita, znalost barev, základních geometrických tvarů, orientace v číselné řadě, grafomotorika apod.). Upozornil rodiče, na co si dát pozor popř. kdy a kde vyhledat odbornou pomoc či radu. Poukázal na problematiku špatné výslovnosti, slabé slovní zásoby a logopedických vad u dětí předškolního věku. Apeloval na rodiče, aby se svými dětmi více komunikovali, četli jim a nespoléhali jen na školu či technologie. Zdůraznil, že nejdůležitější pro správný vývoj a spokojenost dítěte je klidné a podnětné domácí prostředí.

Přejeme všem našim předškoláčkům poklidný a bezproblémový vstup do ZŠ, jejich rodičům pevné nervy a optimismus.

p. uč. Pavla