Veselý Masopust „U Berušek“

Ve středu 20. 2. 2019 se prostory MŠ proměnily v masopustní rej. Školkou zněly písničky, říkačky. Děti měly v  každé třídě přichystány úkoly, za jejichž splnění je čekala nejen sladká odměna. V jednotlivých třídách se setkali kamarádi ze všech oddělení a společně si zazpívali známé masopustní písně a zatancovali.

Děti ze třídy „U Berušky“ se seznámily s netradičními i tradičními hudebními nástroji, vyzkoušely si hru na ně a dohromady vytvořily kapelu. Po „namáhavé práci“ následoval vynikající oběd – bavorské vdolečky, mňam. 🙂

Masopust jsme si užili …


Alena, Petra a Kateřina