Přírodní koutek v mateřské škole

Ze získaného projektu EVVO 2011/2012 jsme vytvořili v naší mateřské škole koutek umělého lesa s preparovanými zvířaty. Strom je dub, seřezaný a upravený tak, aby zaplnil svým kmenem a větvemi celý kout. Zem je vystlaná dubovou kůrou a odštěpky. Na větvích stromů jsou umístěni ptáci. Spodní část větví jsou bidýlkem pro bažanta a straku, vyšší patro větví zasedli sojka, drozd a káně lesní. Na nejvyšší větvi dubu se pyšní špaček.

V odštěpcích dubové kůry můžeme shlédnout zajíce, jezevce, koroptev a postrach našich lesů lišku. Všechna uvedená zvířata vypadají skutečně jako živá. Přírodním koutkem se naše mateřská škola může pyšnit, koutek je pro děti skvostem nabízejícím kus přírody. Je uměle osvětlen a dotvořen výtvarnými pracemi dětí z 3. třídy od Sluníčka, spolu s p. učitelkami H. Blažkovou, J. Měrkovou.

Poděkování patří: p. Kmínkovi, stolářství Boháč, firmě p. Caisbergera, p. Lapuníkovi, p. Maluchovi z preparátorského ateliéru.

Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA