Vláda paní Zimy

Zima nám dopřála nejenom sněhovou nadílku, ale děti si mohly osahat ledové kusy zmrzlého sněhu, experimentovaly se sněhovými koulemi (pozorování změn – tání, mrznutí, čistota sněhu, aj.).

Stavěli jsme sněhuláky jak ze sněhu venku, tak i z různých doplňkových materiálů (plastelína, papír, PET-víčka, kruhy …) ve třídě, nabídka byla široká a dětem se tyto činnosti moc líbily.

Děti si ze špachtlí stavěly sněhové vločky, zasněžily nám celou třídu a mezi těmito vločkami pohybově ztvárnily písničku „Vločka“.

Součástí zimního období byla i oslava narozenin, všichni kamarádi oslavenci popřáli a společně narozeniny oslavili malým pohoštěním.

Zima byla dlouhá, ptáci hladoví, a tak jsme s praktikantkou Klárkou přichystali ptáčkům krmení. Děti se seznámily s některými druhy ptáků a byly obeznámeny s oblíbenou ptačí potravou. Společně jsme vystavěli velké krmítko ze špachtlí, dále dětem bylo nabídnuto dostatek různých a pestrých činností souvisejících s tématem.

Naučili jsme se i nové básničky, písničky a říkanky.

Alena, Petra a Kateřina