Přijelo k nám divadlo Smíšek.

Dne 18. 2. 2019 naši školku opět navštívilo divadlo Smíšek. Přivezli nám krásnou pohádku, nazvanou „O líném Honzovi“. Dětem se celá pohádka velmi líbila, kdy herce na závěr odměnili dlouhým potleskem.