Těšíme se na Vánoce …

Takto jsme nazvali i tematickou část, která nás provází vlastně celý prosinec. Děti se seznámily s tradicí adventních nedělí, dověděly se, jak to vlastně bylo se sv. Mikulášem či sv. Lucií a narozením Ježíška.

Také jsme si pro rodiče i ostatní příznivce školky nacvičili muzikál Mrazík, kterým jsme obohatili vánoční vystoupení dětí v tělocvičně ZŠ.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dětem, které byly při nácviku pozorné a trpělivé. Velký dík patří i šikovným rodičům, kteří dokázali vyrobit opravdu nápadité kostýmy, bez kterých by naše snaha vůbec nevyzněla.

V úterý 18. prosince jsme si s dětmi po „štědrém obědě“ rozdělili dárky a už se budeme těšit na opravdového Ježíška.

Následující den, a to ve středu 19. prosince, jsme zazpívali našim sestřičkám v klášteře v Městě Albrechticích vánoční písničky, z čehož měli velikou radost.

Do nového roku 2019 přejeme Vám všem pevné zdraví, lásku a pohodu.

Pavla a Milan