Čerti a čertice od „Klauna“

13. prosince 2018 proběhla v prostorách tělocvičny ZŠ celoškolní akce s názvem „Vánoční nadílka rozsvítí světýlka“. Děti z naší třídy se proměnily v malé čertíky a čertice. Od poloviny listopadu jsme společně pilně trénovali tanečky, písničky i básničky, ale také malovali, kreslili, stříhali a lepili, abychom si třídu i ostatní prostory v duchu čertíků a čertic vyzdobili. Proběhla také Mikulášská nadílka. Dětem patří velká pochvala a rodičům poděkování za přípravu masek.

p. uč. Lea a Dáša